Higher Institutions and Secondary Schools’ Association Nepal

Trade Tower Nepal , Thapathali, Kathmandu, Nepal

Tel: 01-5111099

Email:hissannepal@gmail.com / hissancc@gmail.com

URL: www.hissanktm.org.np

Opening Ceremony
Activity
Interaction Program
New District Executive Committee
Dashain Greeting

message from central chairperson

I am pleased that HISSAN Kathmandu District Committee is launching a website of its own to provide information to concerned stakeholders. HISSAN is a professional association established in 1996. It is a common platform of all privately funded  secondary schools & College affiliated with N ...

Ramesh Kumar Silwal

Ramesh Kumar Silwal
Central Chairman
HISSAN

Our Aims

१) उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने ।

२) अध्ययन अध्यापनको गुणस्तर विकास गर्न उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूका बीच आपसी शैक्षिक एवं प्राज्ञिक विकासका कुराहरूको आदन प्रदान गराउने ।

३) उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सम्लग्न लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा, संस्थापक, प्रिन्सिपल, शिक्षक, कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको सुरक्षा र सम्बर्धन गर्ने ।

४) उच्च माध्यमिक शिक्षा विकासका लागि विविध पक्षाहरूमा गोष्ठी, कार्यशाला, प्रवचन, सेमिनार आदिको आयोजना गर्ने ।

५) प्रभावकारी शिक्षणका लागि नयाँ शिक्षण गतिविधिहरूको विकास गर्ने, तहगत, विषयगत रूपमा उपयोगी तालिमहरू सञ्चालन गर्ने ।

६) नेपाल सरकारलाई उच्च माध्यमिक स्तरको शिक्षाको विविध विषयमा सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउने ।

७) उच्च माध्यमिक शिक्षाका विभिन्न पक्षमा प्रचार, प्रशार र अनुसन्धनात्मक कार्य गर्ने गराउने ।

८) शिक्षाको गुणात्मक विकास र स्तर वृद्धि गर्ने हेतुले पाठ्य सामाग्रीको उत्पादन, परिक्षण, विकास र वितरण गर्ने गराउने ।

९) उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणलीलाई सुदृढ बनाउन प्रश्न बैंक स्थापना गर्ने, सो अनुसार परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन कार्यरत रहने ।

१०) शैक्षिक गतिविधिसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय संघ सस्थाहरूसँग सम्पर्क राख्ने र आपसी भाइचारा अभिवृद्धि गर्ने ।